“Turizm ” Latince “Tornus” kelimesinden gelmektedir. Anlamı “dönme hareketi” dir. İngilizce “tour”(tur) ve “touring” (turing) de bu kelimeden türemiştir. “Tour” dairesel bir hareketi; bazı yörelere yapılan ziyaretleri;iş veya eğlence amacıyla yapılan yer değiştirmeyi ifade eder.

Turizmin değişik tanımları yapılmaktadır. Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi şöyle tanımlamaktadır:

“Turizm; sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir uğraşıda bulunmamak şartı ile bireylerin geçici süre konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin tümüdür.”

Tanımda sözü edilen konaklamalar, kazanç sağlama amacına yönelik değildir. Konaklama geçici bir süre içindir, geziyi yapan ve konaklayan kişi bir süre sonra yaşadığı yere döner. Öğrenim amacıyla uzun süreli konaklamalar, iş arama amacıyla yapılan geziler turizmin kapsamına girmez.

Turist, turizm olayını yaşayıp gerçekleştiren kişidir.

Turizmin doğmasına neden olan olaylar şunlardır:

  1. İnsanların eğlenme ve dinlenme istekleri,
  2. Sağlık veya hava değişimi için yer değiştirmeler,
  3. Spor, sanat ve kültürel etkinlikler,
  4. İnceleme ve araştırma için yapılan geziler,
  5. Kutsal sayılan yerleri ziyaretler,
  6. Kongre veya toplantılar,
  7. İş için yapılan geziler.